fbpx

Windykacja należności w branży wodociągowej i komunalnej - szkolenie on-line

Windykacja należności w branży wodociągowej i komunalnej
CENA
550.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

15 marca 2023 - 10:00

Koniec

15 marca 2023 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Windykacja należności w branży wodociągowej i komunalnej”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

 

 1. Umowa na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków – charakter prawny umowy, odmowa zawarcia umowy.
 2. Wynagrodzenie z tytułu umownego dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
  1. terminy płatności,
  2. terminy przedawnienia.
 3. Konsument jako odbiorca usług.
 4. Zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych:
  1. odsetki ustawowe za opóźnienie,
  2. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. Przedawnienie należności:
  1. Terminy przedawnienia należności,
  2. Konsekwencje przedawnienia dla przedsiębiorstwa.
 6. Dochodzenie należności z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
  1. Windykacja przedsądowa – upomnienie w sprawie uregulowania zaległej opłaty, odcięcie dostaw wody / zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego,
  2. Postępowanie sądowe,
  3. Egzekucja sądowa:
   1. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym – monitorowanie działań komornika,
   2. Sposoby egzekucji należności pieniężnych.
 • Regulacje dotyczące kosztów postępowania egzekucyjnego – zagrożenia dla wierzyciela.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu