Windykacja zagraniczna - praktyczne warsztaty

Windykacja zagraniczna
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Michał Arciszewski
Windykacja zagraniczna

Początek

10 maja 2019 - 09:00

Koniec

10 maja 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Katowice, Europrofes, ul. Stawowa 10   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w tym m.in.:
źródła i zasady ustalania prawa a stan faktyczny,
właściwość sądów (rozporządzenie Bruksela I bis) – jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń – konwencja CMR, konsumenci, stosunki handlowe
sprawy na rzecz/przeciwko konsumentom – co trzeba wiedzieć i na co zwrócić uwagę.

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne cd., w tym m.in.:
europejski nakaz zapłaty – procedura, pozew, sprzeciw, nakaz, stwierdzenie wykonalności i wykonanie; problemy praktyczne.
europejski tytuł egzekucyjny – procedura, wniosek o wydanie ETE, sposoby odwołania od wydania ETE/możliwości zaskarżenie przed sądem państwa wydania i sądem państwa wykonania; problemy praktyczne,
europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – kiedy procedura może być wykorzystana, jakie warunki musi spełnić wierzyciel w celu uzyskania nakazu zabezpieczenia, jakie niesie korzyści, a jakie zagrożenia dla wierzyciela, czy dłużnicy mają się czego obawiać,
europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń – – procedura, postępowanie dowodowe, rozprawa, wyrok, wykonanie orzeczenia.

Sądowa windykacja międzynarodowa, a w tym m.in.:
sporządzanie wezwań – wezwanie do zapłaty jako obowiązek czy prawo wierzyciela, treść wezwania do zapłaty kierowana do dłużnika zagranicznego,
przygotowywanie pozwów o wydanie Europejskiego nakazu zapłaty oraz pozwów w trybie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń,
sporządzanie wniosków o wydanie Europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz Europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
porównanie windykacji na terenie RP a w UE, procedury, ENZ.
windykacja zagraniczna dłużnika polskiego,
wpływ właściwości prawa i sądu na skuteczność windykacji. Czy zawsze wybór prawa i sądu polskiego służy interesom polskiej strony umowy,
praktyczne znaczenie wyboru pomiędzy sądem państwowym a sądem arbitrażowym; koszty postępowania, terminy, skuteczność,
wykonanie wyroków sądów polskich zagranicą,
omówienie zgłoszonych problemów windykacyjnych i propozycje ich rozwiązania.

Postępowanie egzekucyjne w wybranych krajach UE (nie więcej niż w trzech), a w tym m.in.:
zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji,
praktyczne aspekty dochodzenia należności od dłużników przebywających w ww. państwach.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu