Windykacja zagraniczna

Windykacja zagraniczna
CENA
649.00 +23% VAT

Początek

22 listopada 2019 - 09:00

Koniec

22 listopada 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Warszawa, Centrum Szkoleniowe KOPERNIK, ul. Kopernika 30   Zobacz mapę

Zapraszamy na szkolenie przedsiębiorców oraz pracowników działów windykacji, którzy mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Podczas warsztatów wskażemy warianty odzyskania należności poza granicami kraju.

 

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w tym m.in.:
źródła i zasady ustalania prawa a stan faktyczny,
właściwość sądów (rozporządzenie Bruksela I bis) – jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń – konwencja CMR, konsumenci, stosunki handlowe
sprawy na rzecz/przeciwko konsumentom – co trzeba wiedzieć i na co zwrócić uwagę.
Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne cd., w tym m.in.:
europejski nakaz zapłaty – procedura, pozew, sprzeciw, nakaz, stwierdzenie wykonalności i wykonanie; problemy praktyczne.
europejski tytuł egzekucyjny – procedura, wniosek o wydanie ETE, sposoby odwołania od wydania ETE/możliwości zaskarżenie przed sądem państwa wydania i sądem państwa wykonania; problemy praktyczne,
europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – kiedy procedura może być wykorzystana, jakie warunki musi spełnić wierzyciel w celu uzyskania nakazu zabezpieczenia, jakie niesie korzyści, a jakie zagrożenia dla wierzyciela, czy dłużnicy mają się czego obawiać,
europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń – – procedura, postępowanie dowodowe, rozprawa, wyrok, wykonanie orzeczenia.
Sądowa windykacja międzynarodowa, a w tym m.in.:
sporządzanie wezwań – wezwanie do zapłaty jako obowiązek czy prawo wierzyciela, treść wezwania do zapłaty kierowana do dłużnika zagranicznego,
przygotowywanie pozwów o wydanie Europejskiego nakazu zapłaty oraz pozwów w trybie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń,
sporządzanie wniosków o wydanie Europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz Europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
porównanie windykacji na terenie RP a w UE, procedury, ENZ.
windykacja zagraniczna dłużnika polskiego,
wpływ właściwości prawa i sądu na skuteczność windykacji. Czy zawsze wybór prawa i sądu polskiego służy interesom polskiej strony umowy,
praktyczne znaczenie wyboru pomiędzy sądem państwowym a sądem arbitrażowym; koszty postępowania, terminy, skuteczność,
wykonanie wyroków sądów polskich zagranicą,
omówienie zgłoszonych problemów windykacyjnych i propozycje ich rozwiązania.
Postępowanie egzekucyjne w wybranych krajach UE (nie więcej niż w trzech), a w tym m.in.:
zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji,
praktyczne aspekty dochodzenia należności od dłużników przebywających w ww. państwach.

.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu