fbpx

SKUTECZNY SPOSÓB STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W KONTAKCIE Z DŁUŻNIKIEM - SZKOLENIE W ZAKOPANEM

SKUTECZNY SPOSÓB STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W KONTAKCIE Z DŁUŻNIKIEM
CENA
1,590.00 +23% VAT

Początek

28 czerwca 2021 - 10:00

Koniec

29 czerwca 2021 - 14:00

Zapraszamy  Państwa na szkolenia wyjazdowe Akademii Przedsiębiorcy WEC

„SKUTECZNY SPOSÓB STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W KONTAKCIE Z DŁUŻNIKIEM”

Warsztaty odbędą się w czerwcu, w Zakopanem, a poprowadzi je dla Państwa Tomasz Kujawa.

Dla każdego z naszych Klientów przewidziana jest niespodzianka.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Maksymalna ilość osób, która będzie uczestniczyć w każdym ze szkoleń to 12.
O pierwszeństwie zgłoszenia decyduje data wysłanego formularza lub data potwierdzenia @.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie:

Certyfikowany Dział Windykacji

CENA:

Koszt uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu to 1590 zł netto (+23% Vat)

Cena zawiera:

udział w dwudniowym szkoleniu,

nocleg z 28-29.06.2021r.,

obiad i przerwy kawowe każdego dnia,

kolacja 28.06.2021r.,

materiały szkoleniowe,

certyfikaty.

  • Cena bez noclegu i kolacji to 1250 zł netto (+23% Vat) – można skorzystać z jednego dnia szkolenia, wówczas cenę dzielimy na pół.

1 DZIEŃ

1.UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMANIE KLIENTA, ZWŁASZCZA STRATEGICZNEGO (KLUCZOWEGO):

prawidłowe rozpoznanie przyczyn zalegania przez dłużnika z płatnościami wymagalnych zobowiązań,

dobieranie właściwych metod w odniesieniu do konkretnych dłużników.

3.TECHNIKA PRZYGOTOWYWANIA WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWANYCH WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH ADRESOWANYCH DO:

klientów mających środki finansowe niewystarczające na pokrycie zobowiązań wszystkich wierzycieli,

klientów świadomie zwlekających z zapłatą, traktujących brak płatności jako formę kredytu kupieckiego,

klientów nie zamierzających zapłacić i jednocześnie pozornie wyprowadzających na zewnątrz swój majątek w celu uniknięcia egzekucji.

4.PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE WZORY POSZCZEGÓLNYCH PISM NA ETAPIE PRZED WSTRZYMANIEM REALIZACJI KONTRAKTU Z POWODU ZALEGANIA Z PŁATNOŚCIAMI ORAZ PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

5.WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE SKUTECZNYM DORĘCZANIEM KORESPONDENCJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH WINDYKOWANIA NALEŻNOŚCI:

szczegółowe procedury postępowania w sytuacji braku możliwości prawidłowego doręczenia,

metody pozwalające na prawdziwą ocenę stopnia skuteczności doręczenia danej korespondencji i wykazanie wpływu tej skuteczności na efektywność egzekucji,

odpowiednie zachowanie się przez wierzyciela zobowiązanego przez sąd do wskazania aktualnego miejsca pobytu pozwanego w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

6.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE INTERESÓW WIERZYCIELA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM, WYKORZYSTUJĄCA ISTNIEJĄCĄ JESZCZE CHĘĆ WSPÓŁPRACY PRZEZ DŁUŻNIKA:

technika prowadzenia rozmów z dłużnikami (umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem głównie w zakresie podstaw prawnych windykacji)

skuteczne motywowanie dłużników do zapłaty należności,

negocjacje z dłużnikami (stosowanie odpowiednich technik w kierunku jak najszybszej spłaty zadłużenia),

maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela składanych przez dłużnika wniosków o rozłożenie spłaty zobowiązań na raty,  uzyskiwanie od dłużnika takich prawnych sposobów zabezpieczeń wywiązania się z płatności, które umożliwią przyszłą, rzeczywiście skuteczną egzekucję i konkurencję z innymi wierzycielami (zwłaszcza uprzywilejowanymi) w sposób chroniący przed utratą poszczególnych klientów,

proponowany model postępowania z ” trudnymi” dłużnikami, w tym będącymi w upadłości bądź nią zagrożonymi.

7.UMIEJĘTNOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ WIERZYCIELA MAKSYMALNIE SZYBKIEGO I TANIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI:

bez udziału sądu, jednego dnia i całkowicie za darmo,

umiejętność rozpoznania właściwych intencji  przystępującego do negocjacji dłużnika.

8.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA BARDZO SZYBKIE UZYSKANIE NAKAZU ZAPŁATY I MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE JEGO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI.

9.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

10.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

11.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

12.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

13.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

14.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

15.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE WIERZYCIELOWI ZLECANIE KOMORNIKOWI PROWADZENIE W PEŁNI EFEKTYWNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO. 

16.ĆWICZENIA W PRZYGOTOWYWANIU POPRAWNYCH WNIOSKÓW O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:

technika wyboru właściwego komornika do przeprowadzenia egzekucji merytorycznej i formalnej,

umiejętność wskazania odpowiedniego sposobu egzekucji.

17.SPOSOBY USTALANIA PRZEZ WIERZYCIELA RZECZYWISTEGO, A NIE ILUZORYCZNEGO MAJĄTKU DŁUŻNIKA

na etapie przedsądowym i sądowym,

przed wszczęciem egzekucji i w trakcie jej prowadzenia,

wskazanie prawnych możliwości przerzucenia na komornika obowiązku ustalenia stanu majątkowego dłużnika w sposób nieodpłatny i płatny.

18.UMIEJĘTNOŚĆ EGZEKWOWANIA PRZEZ WIERZYCIELA OD KOMORNIKA EFEKTYWNEGO PROWADZENIA EGZEKUCJI:

opracowywanie przykładowych wzorów pism w sytuacji całkowitej lub częściowej bierności komornika,  wykorzystywanie najbardziej skutecznych w danej sytuacji narzędzi merytorycznego i formalnego nadzoru nad komornikiem,

kontrolowanie przez wierzyciela prawidłowości naliczanych przez komornika kosztów postępowania, a zwłaszcza tych obciążających wierzyciela.

19.TECHNIKA POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA PRZY PROWADZENIU EGZEKUCJI W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB W KONKUBINACIE.

20.PRAKTYCZNA ANALIZA NAJNOWSZYCH METOD PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEUCZCIWYCH DŁUŻNIKÓW W CELU UDAREMNIENIA SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I PROPONOWANE WIERZYCIELOWI SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA TYM DZIAŁANIOM.

2 DZIEŃ

1.KOMUNIKACJA- PRAKTYCZNE ZASADY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

relacje windykator –  klient,

budowanie komunikatu pod kątem cech osoby odbierającej( klient),

odpowiedzialność windykatora za efekt komunikacji,

kody komunikacji- ich jasność i skuteczność,

zniekształcenia w komunikacji,

kanały komunikacji- wokalny, kinestetyczny,

wizualny, werbalny, pozazmysłowy.

2. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

zasady efektywnego słuchania,

udzielanie informacji w sposób pozytywny i negatywny,

budowanie konstruktywnej informacji( argumenty centralne i peryferyjne) w wywieraniu wpływu,

systemy reprezentacji i ich rola w efektywnym windykowaniu należności,

dopasowanie werbalne do klienta i jego wpływ na pozyskiwanie przychylności,

komunikacja niewerbalna jako kanał do ustalania dystansu w procesie windykowania długów, typy ekspresji werbalnej,

odzwierciedlanie niewerbalne( postawa ciała, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia.

3. STREFY DYSTANSU PODCZAS ROZMOWY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM.

4. POZNANIE WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu