fbpx

Faktoring, ubezpieczenie transakcji handlowych i inne narzędzia ograniczające ryzyko windykacyjne - szkolenie on-line

Faktoring, ubezpieczenie transakcji handlowych i inne narzędzia ograniczające ryzyko windykacyjne
CENA
490.00 +23% VAT

Początek

30 czerwca 2022 - 10:00

Koniec

30 czerwca 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzą Agnieszka Szalast i Katarzyna Zimolzak pt.:  „Faktoring, ubezpieczenie transakcji handlowych i inne narzędzia ograniczające ryzyko windykacyjne

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Istota kredytu kupieckiego i jego zastosowanie w kredytowaniu sprzedaży

Zasady weryfikacji oceny potencjalnych kontrahentów. Budowa scoringu.

Zabezpieczenie formalne. Zasady kompletowania dokumentacji w transakcji.

Faktoring .Istota faktoringu i jego główne elementy (pojęcie, kluczowe definicje, regulacje prawne, cel umowy, wymogi co do wierzytelności objętej factoringiem itp.)

Rodzaje faktoringu i ich charakterystyka (w tym z uwagi na kryterium ryzyka niewypłacalności dłużnika) . Korzyści i ryzyka związane z umowami faktoringowymi.

Ubezpieczenie w umowach faktoringowych.

Wewnętrzna polityka kredytowa – założenia.

Ujęcie bilansowe oraz ewidencja w księgach rachunkowych usług faktoringowych.

Schematy księgowania faktoringu od strony faktoranta.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu