Zarządzanie wierzytelnościami – jak zminimalizować ryzyko ze ściąganiem należności i skutecznie odzyskać wierzytelności – praktyczne warsztaty

Zarządzanie wierzytelnościami – jak zminimalizować ryzyko ze ściąganiem należności i skutecznie odzyskać wierzytelności – praktyczne warsztaty
CENA
1,150.00 +23% VAT

Trenerzy

Krzysztof Piłat
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

26 kwietnia 2018 - 09:00

Koniec

27 kwietnia 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60   Zobacz mapę

Zarządzanie wierzytelnościami – jak zminimalizować ryzyko ze ściąganiem należności i skutecznie odzyskać wierzytelności – praktyczne warsztaty. Windykacja w praktyce – efektywne negocjacje z dłużnikiem i prawne aspekty dochodzenia należności

CEL SZKOLENIA:

Ograniczanie ryzyka związanego z odroczonym terminem płatności ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania płynności finansowej. Szczególnie w czasie kryzysu niezwykle ważnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest właściwe zarządzanie należnościami, czyli zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Zmieniają się dostępne narzędzia. Pojawiły się nowe rozwiązania dostępne w intrenecie, umożliwiające ocenę wiarygodności kontrahentów. Właściwy ich dobór pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Zarządzanie należnościami to prewencja, monitoring i windykacja.

Na warsztatach uczestnicy nauczą się między innymi:

 • jak unikać błędnych decyzji,
 • jak skutecznie działać w zakresie zarządzania wierzytelnościami,
 • jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1150,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

1 DZIEŃ

Polityka kredytowa i jej wpływ na ryzyko niewypłacalności ze strony klientów.

Sposoby ograniczania ryzyka – unikać, transferować czy zapobiegać.

Strategie zarządzania kredytem kupieckim – agresywna, konserwatywna, elastyczna.

Cele w zarządzaniu należnościami i uczestnicy procesu.

Studium przypadków.

Zanim rozpocznie się współpracę z potencjalnym klientem – analiza ryzyka i monitorowanie kontrahenta. Jak minimalizować ryzyko powstania przeterminowanych należności przy rozpoczęciu współpracy i jak zdobywać informacje w trakcie procesu windykacji?

Jak to robić bezpłatnie – internetowe bazy danych .

Komercyjne – biura informacji gospodarczych, wywiadownie gospodarcze.

Formalno – prawne zabezpieczenie transakcji, czyli właściwe dokumentowanie współpracy.

 • Wybrane instrumenty zarządzania należnościami:
  Faktoring.
  Ubezpieczenia.
 • Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności:
  Zabezpieczenia osobiste.
  Zabezpieczenia rzeczowe.

Odsetki za zwłokę w zapłacie.

Wady i zalety różnych form komunikacji z dłużnikiem.

Reguły postępowania windykacyjnego.

Strategia czynności windykacyjnych.

Zasady zapowiadania i stosowania sankcji, „spirala windykacyjna”.

Zasady korespondencji – monit, wezwanie do zapłaty. Jak redagować, kiedy wysyłać, ile razy?

Programy informatyczne wspomagające proces windykacji.

Zajęcia warsztatowe – tworzenie procedury zarządzania należnościami.

2 DZIEŃ

Błędy komunikacyjne.

Scenariusze rozmowy.

Techniki wpływu.

 • Negocjacje:
  Zasady negocjacji służące utrzymaniu relacji,
  Zakres swobody wyboru w negocjacjach windykacyjnych – warunki brzegowe,
  Poziom aspiracji, strefa kompromisu, dolna granica,.
  Negocjacyjna BATNA – sankcje.

 

Zajęcia warsztatowe – symulacje negocjacji.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu