fbpx

Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych (obowiązki pracodawców) - szkolenie on-line

Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

21 stycznia 2022 - 10:00

Koniec

21 stycznia 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Podstawowe definicje:

Pojęcie „transakcji asymetrycznej”

Definicja „dużego przedsiębiorcy”

Obowiązki „dużego przedsiębiorcy”:

Obowiązek informacyjny

Obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek sprawozdawczy:

Składanie sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty

Odpowiedzialność za złożenie sprawozdania

Wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty za 2021 rok

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych:

Terminy w transakcjach B2B

Terminy w transakcjach biznes – sektor publiczny

Zasady naliczania odsetek – transakcje B2B, biznes – sektor publiczny

Niedopuszczalne postanowienia w umowach między przedsiębiorcami – konsekwencje prawne

Regulacje dotyczące instytucji sektora finansów publicznych,

Odstąpienie od naliczania rekompensaty

Skrócenie terminów zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny

Skutki braku zapłaty w terminie

Regulacje dotyczące rekompensaty za opóźnienie w terminie zapłaty:

Na gruncie podatku dochodowego:

Zmniejszanie podstawy opodatkowania po stronie wierzyciela,

Zwiększanie podstawy opodatkowania po stronie dłużnika,

Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym

Modyfikacje wynikające z ustaw antykryzysowych Covid-19

Na gruncie podatku VAT

Brak zapłaty w terminie jako czyn nieuczciwej konkurencji:

Uprawnienia Prezesa UOKiK

Zasady prowadzenia postępowania przez UOKiK

Kary dla podmiotów niepłacących w terminie – omówienie decyzji Prezesa UOKiK

Przedawnienie roszczeń:

Ustalenie początku biegu terminu przedawnienia

Okresy przedawnienia roszczeń między przedsiębiorcami

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego:

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie zabezpieczające

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu