Zatory płatnicze – zmiany w przepisach dotyczących płatności w transakcjach handlowych styczeń 2020

Zatory płatnicze – zmiany w przepisach dotyczących płatności w transakcjach handlowych styczeń 2020
CENA
690.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

17 lutego 2020 - 09:00

Koniec

17 lutego 2020 - 15:30

Miejsce szkolenia

Kraków, Europrofes, Al. Krasińskiego 10/4   Zobacz mapę

Od  1 stycznia 2020r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Celem tej regulacji jest likwidacja zatorów w płatnościach między przedsiębiorcami. Przepis ten dokonuje nowelizacji kliku ustaw, w tym m.in. kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wprowadzone zmiany dokonują istotnych modyfikacji w zasadach rozliczania się przedsiębiorców.  

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 690 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

Przedstawienie ogólnych założeń nowelizacji:

Pojęcie „transakcji asymetrycznej”,

Definicja dużego przedsiębiorcy.

Obowiązki „dużego przedsiębiorcy”

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

Skutki braku zapłaty w terminie:

Na gruncie podatku dochodowego – CIT, PIT,

Na gruncie podatku VAT.

Brak zapłaty w terminie jako czyn nieuczciwej konkurencji:

Nowe zadania i uprawnienia Prezesa UOKiK,

Kary dla podmiotów niepłacących w terminie.

Sprzedaż wierzytelności.

Przedawnienie roszczeń:

Zmiany w zasadach ustalania początku biegu terminu przedawnienia,

Okresy przedawnienia roszczeń między przedsiębiorcami,

Zmiany w zasadach przedawniania odsetek.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu