fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 - szkolenie on-line

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Paweł Ziółkowski
PODATKI, PRAWO PRACY, ZUS, DZIAŁLNOŚĆ GOSPODARCZA

Początek

24 marca 2021 - 10:00

Koniec

24 marca 2021 - 14:00

Zapraszamy  Państwa na kolejne szkolenie on-line z zatrudniania cudzoziemców w 2021.

Szkolenie poprowadzi  Pan Paweł Ziółkowski.

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CO NAS WYRÓŻNIA:
– pełna warsztatowość szkolenia (część merytoryczna uzupełniana jest
praktycznymi przykładami oraz ćwiczeniami)
– dyskusja z Trenerem oraz  innymi uczestnikami, jak również wymiana doświadczeń
– udostępnienie kontaktu z Trenerem również po odbyciu szkolenia
– atrakcyjna cena (za podana kwotę, może przeszkolić się nieograniczona  liczba  osób – zadzwoń i zapytaj o szczegóły)

 

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat.

Cudzoziemcy:

Obywatelstwo.

Miejsce zamieszkania.

Rezydencja podatkowa.

Wybór prawodawstwa:

Prawo wyboru prawa pracy.

Regulacje nieobjęte prawem wyboru.

Legalizacja pobytu:

Wiza krajowa.

Wiza Schengen.

Zezwolenie na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt stały.

Ruch bezwizowy.

Legalizacja zatrudnienia:

Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca.

Dostęp do polskiego rynku pracy.

Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe).

Zatrudnianie na oświadczenie .

Centralny rejestr oświadczeń.

Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia.

Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń.

Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych.

NIP/PESEL.

Zatrudnianie cudzoziemców w czasach COVID:

Przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy.

Przedłużenie uprawnień do pobytu w Polsce.

 Zatrudnianie Brytyjczyków pod Brexicie:

Legalizacja pobytu.

Legalizacja pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca za granicą:

Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą.

Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa.

Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom:

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych.

Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy.

Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS.

Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe.

Metody unikania podwójnego opodatkowania.

Składki ubezpieczeniowe.

Opłacanie składek w Polsce i za granicą.

Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika.

Cudzoziemiec a PPK.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu