Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce - szkolenie on-line

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce
CENA
490.00 +23% VAT

Początek

25 listopada 2020 - 10:00

Koniec

25 listopada 2020 - 14:00

Zapraszamy  Państwa na kolejne szkolenie on-line z zatrudniania cudzoziemców.

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CO NAS WYRÓŻNIA:
– pełna warsztatowość szkolenia (część merytoryczna uzupełniana jest
praktycznymi przykładami oraz ćwiczeniami)
– dyskusja z Trenerem oraz  innymi uczestnikami, jak również wymiana doświadczeń
– udostępnienie kontaktu z Trenerem również po odbyciu szkolenia
– atrakcyjna cena (za podana kwotę, może przeszkolić się nieograniczona  liczba  osób – zadzwoń i zapytaj o szczegóły)

 

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział ,
 • materiały szkoleniowe.

 1. Cudzoziemcy:

Obywatelstwo,

Miejsce zamieszkania,

Rezydencja podatkowa.

 1. Wybór prawodawstwa:

Prawo wyboru prawa pracy,

Regulacje nieobjęte prawem wyboru.

 1. Legalizacja pobytu:

Wiza krajowa,

Wiza Schengen,

Zezwolenie na pobyt czasowy,

Zezwolenie na pobyt stały,

Ruch bezwizowy.

 1. Legalizacja zatrudnienia:

Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca,

Dostęp do polskiego rynku pracy,

Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe),

Zatrudnianie na oświadczenie ,

Centralny rejestr oświadczeń,

Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia,

Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń,

Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych,

NIP/PESEL.

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w czasach COVID:

Przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy,

Przedłużenie uprawnień do pobytu w Polsce.

 1. Zatrudnienie cudzoziemca za granicą:

Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą,

Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa.

 1. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom:

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,

Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych,

Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy,

Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS,

Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe,

Metody unikania podwójnego opodatkowania,

Składki ubezpieczeniowe,

Opłacanie składek w Polsce i za granicą,

Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika,

Cudzoziemiec a PPK.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu