Zatrudnianie cudzoziemców w 2018r. – praktyczne warsztaty

Zatrudnianie cudzoziemców
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Justyna Saderska
Prawo, pracy, finanse, zarządzanie wierzytelnościami

Początek

17 kwietnia 2018 - 09:00

Koniec

17 kwietnia 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Białystok, Hotel 3 Trio, ul. Hutrowa 3   Zobacz mapę

Zatrudnianie cudzoziemców – praktyczne warsztaty

 

CEL SZKOLENIA:

Zapraszamy na praktyczne warsztaty z zatrudniania cudzoziemców w 2018r. Podczas których omówimy:

Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej,

Nowe dokumenty od 01-01-2018 r. – nowe przepisy,

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców,

Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce,

Prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy GIODO – RODO od 25-05-2018 r.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do osób przygotowujących się do zatrudniania cudzoziemców w ramach swoich przedsiębiorstw, jak również do firm korzystających już z tej formy zatrudniania pracownika.
Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr, płac i księgowości.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

Zarys kwestii prawnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce – kiedy, komu i co wolno oraz na jakiej podstawie prawnej ?

 • Przyjazd cudzoziemców do RP – podstawowe definicje,legalizacja pobytu na terenie RP, ruch bezwizowy dla obywateli Gruzji i Ukrainy,
 • Formy zatrudnienia cudzoziemców,
 • Procedura zezwolenia na pracę oraz zwolnienia z jej stosowania,
 • Sytuacja prawna obywateli państw trzecich, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy,
 • Omówienie procedury zatrudniania po dniu 1 stycznia 2018 roku wraz z uzupełnieniem wymaganych dokumentów,
 • Obowiązki pracodawcy po zalegalizowaniu pobytu cudzoziemca,
 • Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią,
 • Zasady ogólne, na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu. Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce,
 • Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu