fbpx

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2023 - szkolenie on-line

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2023
CENA
550.00 +23% VAT

Początek

15 marca 2023 - 10:00

Koniec

15 marca 2023 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2023”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Celem naszego szkolenia jest:

  • Schematyczne omówienie zmian dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością w 2023 roku oraz zasad dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością (zmiany od 01-01-2023 r.).
  • Omówienie obowiązujących w 2023 roku dokumentów sprawozdawczych.
  • Ujęcie zmian dotyczących kontroli oraz audytów KAS.

Program szkolenia:

Podwyższenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością od 1.01.2023 r.

Kwoty dofinansowań przydzielane w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Nowelizacja Kodeksu pracy na zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością:

Zmiana telepracy na pracę zdalną(przepisy od 01-01-2023 r.).

Opieka medyczna w ZAKŁADACH pracy chronionej  w sytuacji pracy zdalnej, zleconej.

Rozszerzenie definicji kosztów płacy w przypadku pracy zdalnej.

Zwrot kosztów praca zdalna (koszty stanowiące).

Jak należy wypełniać deklaracje DEK (opłaty) i informacji miesięczne INF według obowiązujących przepisów.

O pracowanie art. 15h ustawy antycovidowej na przykładach:

Skutki niezłożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (brak naliczeń).

Skutki złożenia odwołania do sądu (brak wydanego orzeczenia).

Korekty deklaracji.

Zasady wydłużania ważności orzeczeń lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenia cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.

Rozliczanie Cudzoziemców.

Uchylenia art. 15h ustawy antycovidowej z dniem 1 czerwca 2023 r. (zmiana przepisów).

Omówienie sposobów dokumentowania szczególnych schorzeń na przykładzie poszczególnych przepisów ustawy o rehabilitacji, w tym przewlekłej choroby psychicznej.

(opracowanie dokumentów).

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością:

Zwiększenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością (01-01-2023 r.).

Powstanie niepełnosprawności podczas zatrudnienia u pracodawcy – od lipca 2016 r., a sytuacja późniejszego doręczenia orzeczenia.

Wycofanie zgody pracownika na przetwarzanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Terminowość kosztów płacy na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne – obliczanie terminów, źródła ustaleń PFRON, korekty w ZUS, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty.

Terminowość wypłaty wynagrodzeń, sposób płatności, rachunek bankowy osoby z niepełnosprawnością.

Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zpch, były zpch i otwarty rynek – zmiana chwili uzyskania prawa do zaliczek i odprowadzenia na rachunek bankowy ZFRON.

Wyłączenie możliwości pobierania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej:

Termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS za 2021 r. – skutki wykazania trudnej sytuacji ekonomicznej.

Utrata mocy Komunikatu KE w sprawie pomocy antycovidowej.

Dzień, na który ustalana jest sytuacja ekonomiczna pracodawcy, wyjaśnienia PFRON.

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością nadal obowiązujące w związku z pandemią COVID (stan zagrożenia epidemicznego do 30-04-2023 r.).

Audyty Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Różne oceny poniższych sytuacji:

Inny sposób podejścia do wydatkowania ZFRON (omówienie szczególnych przypadków).

Kształtowanie nowych wpłat na PFRON.

Najczęściej kwestionowane wydatki oraz koszty ponoszone na cele zatrudnienie niepełnosprawnych).

Zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych w pytaniach słuchaczy (podsumowanie).

Koszty związane z utworzeniem nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa do pracodawców.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu