fbpx

Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do nieruchomości – konsekwencje dla wierzycieli - szkolenie on-line

Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do nieruchomości – konsekwencje dla wierzycieli
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

22 października 2021 - 10:00

Koniec

22 października 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do nieruchomości – konsekwencje dla wierzycieli”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
– Zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa
majątkowego.
– Przekazanie dalszej egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.

Prowadzenie dalszej łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Dalszy tytuł wykonawczy – zasady sporządzania i sposób działania w egzekucji przejętej przez sądowy organ egzekucyjny.

Wyjaśnienia i informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym
udzielane przez komornika sądowego.

Prowadzenie egzekucji sądowej, przyłączenie się do egzekucji sądowej, udział w podziale sumy uzyskanej z egzekucji – różnice.

Sytuacje, kiedy administracyjny tytuł wykonawczy musi zostać opatrzony sądową klauzulą wykonalności.

Zasady i przebieg sądowej egzekucji z nieruchomości.

Zgłoszenie zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji nieruchomości podatnika.

Możliwość wnioskowania przez wierzyciela o wyznaczenie terminu drugiej  licytacji nieruchomości. Możliwość i zasady przejęcia nieruchomości dłużnika na własność przez wierzyciela egzekwującego i wierzyciela hipotecznego.

Skutki uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości:
– Zasady zaspokojenia w podziale sumy należności podlegających
egzekucji administracyjnej,
– Udział w podziale wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych
zabezpieczonych hipoteką przymusową,
– Dotychczasowe koszty egzekucji administracyjnej jako koszty
sądowego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu