fbpx

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce - szkolenie on-line

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
CENA
550.00 +23% VAT

Początek

21 marca 2023 - 10:00

Koniec

21 marca 2023 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ogólne przedstawienie instytucji:

Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS – wskazanie zakresu ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie funduszu.

Wyjaśnienie pojęć ustawowych: działalność socjalna, zakładowe obiekty socjalne, przedsiębiorca, coroczny odpis podstawowy.

Zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców i jego funkcjonowanie:

Pracodawcy ustawowo zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS. Tworzenie Funduszu. Regulamin ZFŚS.

Finansowanie działalności socjalnej ze środków ZFŚS.

Coroczny odpis podstawowy (zasady ustalania wysokości corocznego odpisu podstawowego, wysokość odpisu w zależności od rodzaju świadczonej pracy), sposób dokonywania odpisów, zwiększanie środków funduszu.

Komisje Socjalne.

Zasady gospodarowania ZFŚS, Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o funduszu socjalnym.

Omówienie przykładowego regulaminu ZFŚS.

Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych realizowanych w ramach ZFŚS.

Rodzaje świadczeń socjalnych z ZFŚS:

Paczki dla pracowników, bony towarowe.

Bilety i karnety dla pracowników.

Zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą.

Świadczenia dla emerytów i rencistów.

Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych.

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło18 lat.

Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników.

Rozliczenie imprezy integracyjnej – po wyroku TK z lipca 2014 r.

Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.

Pożyczka na cele mieszkaniowe.

Czego nie można finansować z ZFŚS – dotychczasowa praktyka.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu przez pracodawcę art. 8.

Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS (pozycje omówione w pkt. 3).

Dokonywanie potrąceń komorniczych z ZFŚS:

Co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego), aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych.

Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Aktualne stanowisko.

Czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu Pracy.

ZFŚS a VAT:

Działalność socjalna a podleganie przepisom ustawy o VAT.

Wydatki sfinansowane częściowo z ZFŚW, a obowiązek wykazania VAT należnego.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu