SKUTECZNE PRZEPROWADZENIE EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2019 R.

SKUTECZNE PRZEPROWADZENIE EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2019 R.
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Początek

1 kwietnia 2019 - 10:00

Koniec

1 kwietnia 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Katowice, Europrofes, ul. Stawowa 10   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

Przebieg skutecznej egzekucji:

 1. Warunki wszczęcia postępowania egzekucyjnego (postępowanie przesądowe, postępowanie nakazowe i upominawcze, uzyskanie klauzuli wykonalności),
 2. Czynności wierzyciela w postępowaniu przed komornikiem (postępowanie z dłużnikiem przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, uprawnienia wierzyciela przed komornikiem),
 3. Skuteczne i prawidłowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
 4. Metody i techniki prowadzenia egzekucji należności pieniężnych,
 5. Środki egzekucyjne należności pieniężnych,
 6. Prawa wierzyciela i prawa dłużnika w egzekucji,
 7. Umorzenie i zakończenie egzekucji,
 8. Uprawnienia ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika:

 1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku,
 2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC,
 3. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki,
 4. Definicja poszukiwania majątku.

Koszty egzekucyjne wierzyciela – wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego:

 1. Zakres wydatków,
 2. Zaliczka na wydatki,
 3. Rozliczanie wydatków,
 4. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.

Nowy system opłat egzekucyjnych:

 1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego,
 2. Rodzaje opłat,
 3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku,
 4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru),
 5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).

Transparentność czynności komornika:

 1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
 2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku,
 3. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC),
 4. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa,
 5. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.

Nowy system nadzoru nad czynnościami komornika:

 1. Skarga na czynności komornika – zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego, dopuszczalność obciążenia komornika kosztami w razie oczywistej zasadności skargi,
 2. Nadzór w trybie art. 759 KPC – związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania sprawozdań,
 3. Nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego,
 4. Skarga na przewlekłość,
 5. Wniosek o wyłączenie komornika.

Przedawnienie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów:

 1. Nowa ustawa zmieniająca Kodeks cywilny w zakresie przedawnienia:
  • zakres podmiotowy stosowania – kim jest konsument w rozumieniu ustawy,
  • jak przedawniają się roszczenia, co do których nie skierowano dotąd sprawy do sądu,
  • jak przedawniają się roszczenia, co do których istnieje już tytuł wykonawczy,
  • jak przedawniają się odsetki od należności głównej.

Ochrona danych osobowych w egzekucji:

 1. obowiązywanie RODO w postępowaniu egzekucyjnym,
 2. pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika a RODO,
 3. funkcjonowanie rejestrów zewnętrznych a RODO.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu