Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019r.

Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019r.
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Karolina Niedzielska
Prawo pracy, ochrona danych osobowych

Początek

15 marca 2019 - 09:00

Koniec

15 marca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Poznań, Budynek Delta, ul. Towarowa 35   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się kadrami, pracowników działów HR.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawienie od strony praktycznej problematyki związanej ze zmianą sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika- podział na części A, B, C i D oraz wprowadzeniem krótszego okresu archiwizacji i ich elektronizacji, a także możliwości wydawania pracownikowi akt oraz obowiązków pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci przedkładania raportów informacyjnych. Przedstawiona zostanie również problematyka wyodrębnienia dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy w ramach warsztatów  będą możliwość stworzyć akta osobowe na podstawie nowej regulacji.

 1. Obowiązki pracodawcy i sankcje związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
 • Nowy katalog obowiązków pracodawcy
 • Nowy katalog wykroczeń przeciwko
 1. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Możliwość odbioru poprzedniej wersji dokumentacji
 1. Akta osobowe
 • Metodyka prowadzenia akt osobowych
 • Wyodrębnienie części A, B, C, D akt osobowych
 • Okres archiwizacji akt osobowych
 • Odbiór przez pracowników akt osobowych
 1. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja płacowa
 • Metodyka prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji pracowniczej
 • Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 1. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Składanie przez pracodawcę druków ZUS OSW i ZUS RIA
 1. Podsumowanie i warsztaty
 • Obliczanie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Tworzenie akt osobowych według nowego wzoru podziału
 • Sporządzanie dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu