Nowe regulacje dotyczące windykacji wierzytelności w kontekście zmian w przepisach obowiązujących od 1.01.2019 r.

Nowe regulacje dotyczące windykacji wierzytelności w kontekście zmian w przepisach obowiązujących od 1.01.2019 r.
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

8 lutego 2019 - 09:00

Koniec

8 lutego 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Białystok   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Weryfikacja kontrahenta w zależności od formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zasady wyprowadzania majątku, skarga paulińska jako sposób na przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku przez dłużnika.

Rodzaje tytułów wykonawczych, klauzula wykonalności.

Zagubienie tytułu wykonawczego i uzyskanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, wystawianie kolejnych tytułów dodatkowych.

Prawo wyboru komornika a prawo komornika do odmowy przyjęcia sprawy.

Prawa przysługujące wierzycielowi, organy nadzoru i środki zaskarżenia działań komornika.

Problem prowadzenia egzekucji w stosunku do dłużnika nieznanego z miejsca zamieszkania, zasady i koszty ustanowienia kuratora.

Koszty egzekucji (opłaty komornicze i wydatki).

Nowa Ustawa o komornikach sądowych.

Nowa Ustawa o kosztach komorniczych.

Kodeks postępowania cywilnego (omówienie zmian w zakresie egzekucji obowiązujących od 1.01.2019 r.).

Odpowiedzialność małżonków za długi ( nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika i możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego).

Odpowiedzialność spadkobierców za długi.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu