Skuteczna windykacja należności z uwzględnieniem zmian w KPC, przedawnieniu roszczeń i egzekucji komorniczej

Skuteczna windykacja należności z uwzględnieniem zmian w KPC, przedawnieniu roszczeń i egzekucji komorniczej
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Początek

17 czerwca 2019 - 09:00

Koniec

17 czerwca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym KPC:

– pomoc prawna z urzędu,

– uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności,

– zmiany w postępowaniu rejestrowym.

Zmiany w części egzekucyjnej:

– składanie wyjaśnień i żądanie informacji,

– właściwość komornika, zawiadomienie strony,

– skarga na czynność komornika i jej rozpoznawanie,

– koszty postępowania egzekucyjnego (ich obliczanie i naliczanie),

– wezwanie do złożenia wykazu majątku dłużnika, poszukiwanie majątku dłużnika,

– utrwalanie czynności egzekucyjnych,

– zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

– zmiany w zajęciu ruchomości.

Przedawnienie roszczeń:

– obliczanie terminów,

– przedawnienie odsetek,

– podniesienie zarzutu przedawnienia.

Planowane zmiany KPC:

– nadużycie prawa procesowego,

– wyłączenie sędziego,

– zmiany w przepisach dotyczących braków formalnych i doręczeń,

– oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego,

– posiedzenie przygotowawcze,

– zmiany w zakresie zażalenia,

– zmiany w zakresie opłat sądowych.

 

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu