fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku aktualne zmiany z uwzględnieniem najnowszych procedur - szkolenie on-line

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku aktualne zmiany z uwzględnieniem najnowszych procedur
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Katarzyna Zimolzak
PODATKI, PRAWO PRACY

Początek

25 sierpnia 2022 - 09:00

Koniec

25 sierpnia 2022 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Katarzyna Zimolzak pt.:  „Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku aktualne zmiany z uwzględnieniem najnowszych procedur

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Pobyt cudzoziemców w Polsce:

 • Podstawa prawna
 • COVID-19

Warunki wjazdu cudzoziemców na teren RP:

 • Obywatele państw trzecich
 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Ruch bezwizowy
 • Paszport biometryczny
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

Zasady wjazdu i pracy obywateli Ukrainy (po 24.02.2022):

 • Podstawa prawna,
 • Zasady powierzania pracy,
 • Opodatkowanie dochodów,
 • Numer PESEL

Praca cudzoziemców na terenie Polski:

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Zatrudnianie cudzoziemców z Bloku Wschodniego
 • Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (zaproszenie, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy)
 • Nowe przepisy od 01.01.2022 r.
 • Oświadczenie w trybie wydłużonym
 • Zasady uzyskiwania zezwolenia na pracę
 • Umowa o pracę a umowa zlecenie cudzoziemca
 • Karta Polaka

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Opodatkowanie pracowników najemnych
 • Certyfikat rezydencji

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

 • Obowiązek zgłoszenia do ZUS,
 • Zasada równego traktowania,
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

Podsumowanie szkolenia:

 • Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców,
 • Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej,
 • Zasady – prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z ustawy RODO

Pytania i odpowiedzi

Zakończenie szkolenia

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu