fbpx

Zmiany w podatku VAT 2021/2022 - szkolenie on-line

Zmiany w podatku VAT 2021/2022
CENA
490.00 +23% VAT

Początek

14 października 2021 - 10:00

Koniec

14 października 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Patrycja Kubiesa pt.:  „Zmiany w podatku VAT 2021/2022

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Omówienie e-commerce po zmianach przepisów, analiza praktyki, najczęstszych problemów:

wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość procedura zastępująca sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

dowody umożliwiające uznanie dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki,

sprzedaż na odległość towarów importowanych,

opodatkowanie towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro,

procedura rejestracji w państwie identyfikacji.

Faktury w ramach KSeF, omówienie sposobu wprowadzania, momentu wystawienia i otrzymania faktury, duplikaty faktur, korygowanie faktur, zwrot podatku VAT w przypadku faktury ustrukturyzowanych.

Faktury korygujące po zmianach, problemy i analiza case study.

Zmiany Slim VAT 2:

transakcje WDT,

korekta importu usług, wnt,

implementacja wyroku C-895/19 A,

składanie zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,

zmiany w rachunku VAT,

ulga na złe długi,

rozliczenia VAT samochody.

Zmiany w JPK 2021:

zmiany w kodach GTU,

zmiany w fakturach uproszczonych, biletach przejazdowych,

oznaczenia MPP, TP.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu