Najnowsze zmiany w postępowaniu cywilnym i egzekucji - praktyczne warsztaty

Najnowsze zmiany w postępowaniu cywilnym i egzekucji - praktyczne warsztaty
CENA
649.00 +23% VAT

Początek

19 listopada 2019 - 09:00

Koniec

19 listopada 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Poznań, Budynek Delta, ul. Towarowa 35   Zobacz mapę

Podczas warsztatów zostaną omówione zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego zawartych w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a także uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zmianami dotyczącymi nowych zasad procesu, przedawnienia roszczeń oraz wszczynania egzekucji.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

 1. Nowe zasady przygotowania sprawy:
  1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia,
  2. Odpowiedź na pozew,
  3. Pisma przygotowawcze,
  4. Posiedzenie przygotowawcze,
  5. Plan rozprawy.
 2. Pisma procesowe:
  1. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych.
 3. Instytucja przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego.
 4. Postępowanie dowodowe:
  1. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym,
  2. Prekluzja dowodowa – obowiązki stron w zgłaszaniu dowodów.
 5. Wyrokowanie:
  1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków,
  2. Zaskarżanie orzeczeń – apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego.
 6. Nowe zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym:
  1. Omówienie zasad dokonywania doręczeń przez komornika.
 7. Postępowania odrębne:
  1. Postępowanie w sprawach gospodarczych,
  2. Elektroniczne postępowanie upominawcze – alternatywa dla tradycyjnego postępowania.
 8. Koszty w postępowaniu cywilnym.
 9. Przedawnienie roszczeń:
  1. Najważniejsze zmiany dla wierzyciela,
  2. Przepisy przejściowe.
 10. Klauzula wykonalności, wniosek o wszczęcie egzekucji – nowe wymogi formalne.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu