Kolejni zadowoleni Uczestnicy

Kolejni zadowoleni Uczestnicy

20 lipca 2018r. w Łodzi, w naszej Sali Konferencyjnej przy ul. Piotrkowskiej 270 odbyło się szkolenie – „Rodo w procesie windykacji + nowości w prawie”.
Szkolenie przeprowadził Szymon Krawczyk – Dyrektor Działu Windykacji Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A
Dziękujemy za aktywny udział w warsztatach i za wysokie oceny.