fbpx

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal

Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Energii. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz  wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.