Marta Czternastek

Marta Czternastek

Windykacja prawna i polubowna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.Radca prawny i doradca podatkowy oraz biegły sądowy specjalizuje się w przestępczości gospodarczej. Przynależy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Pomorski Oddział KIDP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony Trener. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z obszaru windykacji polubownej, postępowania sądowego i egzekucyjnego. Prowadzi szkolenia w formie praktycznych warsztatów, poparte wieloma przykładami, dzięki którym uczestnicy otrzymują odpowiedzi na problemy występujące w życiu codziennym.