Reforma KPC 2019

Reforma KPC 2019

24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę dotycząca nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jest to jedna w największych i najbardziej gruntownych zmian przepisów postępowania cywilnego od wielu lat.

Ustawa wprowadza szereg zmian poczynając od postępowania dowodowego (wprowadza silniejszą prekluzję dowodową), poprzez doręczanie pism, wyrokowanie po składanie środków odwoławczych. Zmianie ulegnie również sposób prowadzenia procesu – pojawia się nieznany wcześniej plan rozprawy oraz wraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.

Ustawa wprowadza także zmiany w zasadach ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa przewiduje krótkie, zaledwie 3 miesięczne vacatio legis – więc nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

Zapraszamy na nasze szkolenia dotyczących zmian KPC.