fbpx

Excel w przedsiębiorstwie w praktyce - szkolenie on-line

Excel w przedsiębiorstwie w praktyce
CENA
1,100.00 +23% VAT

Początek

29 sierpnia 2022 - 09:00

Koniec

30 sierpnia 2022 - 15:30

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Janusz Gach pt.: „Excel w przedsiębiorstwie w praktyce”

Uczestnicy przez cały czas zajęć biorą w nich aktywny udział,  wykonując szereg praktycznych ćwiczeń.

Warsztat jest przeznaczony dla  osób, dla których komputer jest narzędziem codziennej pracy. Polecamy je pracownikom biur, sekretarkom, asystentom, pracownikom działów kadr, działów finansowych, handlowych czy produkcyjnych. Polecamy je również kadrze kierowniczo – menedżerskiej, dla których pracą codzienną jest tworzenie i zarządzanie informacją.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

  • Organizować pracę, zarządzać dokumentami na swoim komputerze oraz w sieci komputerowej,
  • Ułatwiać i przyspieszać wykonywanie codziennych zadań,
  • Wydajnie pracować z arkuszem kalkulacyjnym,
  • Tworzyć różnego rodzaju konkretne raporty, analizy oraz inne, niestandardowe dokumenty,
  • Efektywnie wykorzystywać komputer we wspomaganiu przepływu informacji w firmie.

CENA:

Koszt  wynosi 1100 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Excel kiedyś i dziś – historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne,

Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019.

Przegląd możliwości arkusza Microsoft EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu – skoroszytu.

Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji.

Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach
(np. A1, $A$1, $A1, A$1).

Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela (matematyczne, daty i czasu,  funkcje logiczne, itp.).

Budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za  pomocą kryteriów.

Tworzenie formularzy elektronicznych, wykorzystywanie formularzy do typowych zastosowań.

Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.

Wykorzystanie elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła) do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach.

Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe).

Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy (np. wielowariantowa analiza sprzedaży według wybranych kryteriów, analiza danych księgowych, analiza klientów, zestawienia danych).

Przenoszenie informacji z arkuszy do baz danych oraz pobieranie informacji z baz danych.

Przygotowanie baz danych oraz realizacja korespondencji seryjnej poprzez przenoszenie danych do edytora tekstu Microsoft Word.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu