UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2019 – PLANOWANE ZMIANY

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2019 – PLANOWANE ZMIANY

Upadłość konsumencka jest to umorzenie długu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

W 2018 roku ponad 6,5 tysiąca osób ogłosiło upadłość!

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, który zawiera szereg zmian w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji.
Przewiduje m.in.:
✔️dalsze złagodzenie przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną,

✔️wprowadzenie trybu uproszczonego,

✔️rozluźnienie wymagań formalnych dotyczących prowadzenia samego postępowania upadłościowego,

✔️zmianę roli syndyka oraz sędziego komisarza.

Projekt nowelizacji (na dzień 12 czerwca br.) jest już po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu.