Zatory płatnicze – zmiany od 2020 roku

Zatory płatnicze – zmiany od 2020 roku

Z dniem 1 stycznia 2020r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Celem tej regulacji jest likwidacja zatorów w płatnościach między przedsiębiorcami. Przepis ten dokonuje nowelizacji kliku ustaw, w tym m.in. kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wprowadzone zmiany dokonują istotnych modyfikacji w zasadach rozliczania się przedsiębiorców.