Professors

Marta Czternastek

Windykacja prawna i polubowna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Michał Arciszewski

Windykacja zagraniczna

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.