fbpx

Windykacja zagraniczna - szkolenie on-line

Windykacja zagraniczna
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Adrian Szydlik
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, PRAWO PRACY

Początek

30 listopada 2022 - 10:00

Koniec

30 listopada 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Windykacja zagraniczna” Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

 1. Wstęp BLOK I: WINDYKACJA ZAGRANICZNA

  Moduł 1 – Wstęp:

  1. Windykacja – czym jest, cechy.
  2. Rodzaje windykacji.
  3. Instrumenty oceny wiarygodności kontrahentów. Jak ocenić kondycję finansową firmy?
  4. Spirala windykacyjna. Kanały windykacji.

  Moduł 2 – Windykacja miękka (polubowna)

  1. Negocjacje z dłużnikiem. Jak budować relację z klientem opóźniającym płatności?
  2. Krótkie autorskie wideo na YouTube – istota negocjacji na podstawie opowieści o pomarańczy.
  3. Ćwiczenie nr 1 – skrypt rozmowy windykacyjnej – jakie błędy popełnił windykator?
  4. Negocjacje w windykacji.
  5. Regularny monitoring płatności.
  6. Windykacja telefoniczna/elektroniczna.

  Moduł 3 – Windykacja zagraniczna

  1. Właściwość sądów (rozporządzenie Bruksela I bis). Wpływ właściwości prawa i sądu na skuteczność windykacji.
  2. Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń za granicą – sprawy cywilne, handlowe. Konwencja CMR.
  3. Europejski Nakaz Zapłaty (procedura, pozew, sprzeciw, nakaz, stwierdzenie wykonalności i wykonanie; problemy praktyczne).
  4. Europejski Tytuł Egzekucyjny (procedura, wniosek o wydanie ETE, sposoby odwołania od wydania ETE/możliwości zaskarżenie przed sądem państwa wydania i sądem państwa wykonania; problemy praktyczne).
  5. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (przesłanki, warunki, korzyści i zagrożenia).
  6. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń (procedura, postępowanie dowodowe, rozprawa, wyrok, wykonanie orzeczenia.

  (przerwa 15 min)

  Moduł 4 – Aspekty praktyczne

  1. Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem. Jak skierować wezwanie do zapłaty do dłużnika zagranicznego?
  2. Przygotowywanie pozwów o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty oraz pozwów w trybie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń.
  3. Sporządzanie wniosków o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oraz Europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.
  4. Znaczenie wyboru pomiędzy sądem państwowym a sądem arbitrażowym – koszty postępowania, terminy, skuteczność.
  5. Przedsiębiorstwa zajmujące się windykacją zagraniczną – wymagania, warunki, opłaty, czy warto?
  6. Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem, elementy, cechy, charakterystyka.

  Moduł 5 – Zabezpieczenie transakcji

  1. Weksle – in blanco, deklaracja wekslowa, zwykły, trasowany.
  2. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy.
  3. Poręczenie, gwarancja, przystąpienie do długu.
  4. Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?
  5. Zgoda na działalność firm windykacyjnych – zmiany przygotowywane przez rząd.
  6. Pytania z zakresu windykacji – 10-15 minut.

  + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu

  Cel szkolenia:

  Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji zagranicznej. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji zagranicznej w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

  Czego się nauczysz:

  • Poznasz czym jest windykacja, jakie są jej rodzaje, podstawowe zasady i etapy.
  • Dowiesz się, w jaki sposób można odzyskać dług, a także sprawdzić swojego kontrahenta.
  • Poznasz różnego rodzaju kanały windykacji, a także sposoby negocjacji z dłużnikiem.
  • Dowiesz się, jakie są etapy windykacji polubownej i sądowej.
  • Poznasz przebieg postępowania w przypadku windykacji zagranicznej.
  • Dowiesz się podstaw o klauzulach wyboru prawa danego państwa, wykonywalności orzeczeń oraz właściwości sądów.
  • Poznasz aspekty dotyczące europejskiego nakazu zapłaty, europejskiego tytułu egzekucyjnego, pozwów w trybie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń oraz Europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.
  • Nauczysz się pisać wezwanie do zapłaty, ugodę pozasądową z dłużnikiem oraz szereg innych pism.
  • Dowiesz się w jaki sposób można zabezpieczyć transakcje.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu