fbpx

Windykacja zagraniczna w praktyce - szkolenie on-line

Windykacja zagraniczna w praktyce
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Michał Arciszewski
Windykacja zagraniczna

Początek

15 października 2021 - 10:00

Koniec

15 października 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Michał Arciszewski pt.:  „Windykacja zagraniczna w praktyce

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w
tym m.in.:
– źródła i zasady ustalania prawa a stan faktyczny,
– właściwość sądów (rozporządzenie Bruksela I bis),
– jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń ,
– konwencja CMR, konsumenci, stosunki handlowe,
– sprawy na rzecz/przeciwko konsumentom,
– co trzeba wiedzieć i na co zwrócić uwagę.

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne cd.,
w tym m.in.:
– europejski nakaz zapłaty ,
– procedura, pozew, sprzeciw, nakaz, stwierdzenie wykonalności i wykonanie; problemy
praktyczne.,
– europejski tytuł egzekucyjny ,
– procedura, wniosek o wydanie ETE, sposoby odwołania od wydania ETE/możliwości
zaskarżenie przed sądem państwa wydania i sądem państwa wykonania; problemy
praktyczne,
– europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym,
– kiedy procedura może być wykorzystana, jakie warunki musi spełnić wierzyciel w celu
uzyskania nakazu zabezpieczenia, jakie niesie korzyści, a jakie zagrożenia dla wierzyciela, czy
dłużnicy mają się czego obawiać,
– europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń ,
– procedura, postępowanie dowodowe, rozprawa, wyrok, wykonanie orzeczenia.

Sądowa windykacja międzynarodowa, a w tym m.in.:
– sporządzanie wezwań,
– wezwanie do zapłaty jako obowiązek czy prawo wierzyciela, treść wezwania do zapłaty
kierowana do dłużnika zagranicznego,
– przygotowywanie pozwów o wydanie Europejskiego nakazu zapłaty oraz pozwów w trybie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń,
– sporządzanie wniosków o wydanie Europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz Europejskiego
nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
– porównanie windykacji na terenie RP a w UE, procedury, ENZ,
– windykacja zagraniczna dłużnika polskiego,
– wpływ właściwości prawa i sądu na skuteczność windykacji. Czy zawsze wybór prawa i sądu
polskiego służy interesom polskiej strony umowy,
– praktyczne znaczenie wyboru pomiędzy sądem państwowym a sądem arbitrażowym; koszty
postępowania, terminy, skuteczność,
– wykonanie wyroków sądów polskich zagranicą,
– omówienie zgłoszonych problemów windykacyjnych i propozycje ich rozwiązania.

Postępowanie egzekucyjne w wybranych krajach UE (nie więcej niż w trzech), a w tym
m.in.:
– zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji,
– praktyczne aspekty dochodzenia należności od dłużników przebywających w ww.
państwach.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu