fbpx

Upadłość, restrukturyzacja, Krajowy Rejestr Zadłużonych jako narzędzie prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – możliwości i zagrożenia dla wierzycieli - szkolenie on-line

Upadłość, restrukturyzacja, Krajowy Rejestr Zadłużonych jako narzędzie prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – możliwości i zagrożenia dla wierzycieli
CENA
650.00 +23% VAT

Początek

15 kwietnia 2024 - 09:00

Koniec

15 kwietnia 2024 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Upadłość, restrukturyzacja, Krajowy Rejestr Zadłużonych jako narzędzie prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – możliwości i zagrożenia dla wierzycieli”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 650 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

 1. Przesłanki ogłoszenia upadłości – upadłość przedsiębiorcy i konsumenta.
 2. Zasady prowadzenia postępowania upadłościowego – upadłość przedsiębiorcy i konsumenta, przepisy wspólne i różnice.
 3. Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli
  1. Konsekwencje procesowe
  2. Konsekwencje w zakresie uprawnień do reprezentacji upadłego – m. in. pełnomocnictwo, prokura,
  3. Konsekwencje cywilnoprawne.
 4. Syndyk – pozycja, zadania i uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym:
  1. Zaskarżanie czynności syndyka przez wierzyciela,
  2. Zgłaszanie wierzytelności przez wierzycieli upadłego.
 5. Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.
 6. Kolejność zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:
  1. Kategorie wierzytelności,
  2. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo.
 7. Zasady prowadzenia upadłości konsumenckiej:
  1. Jednoosobowa działalność gospodarcza a upadłość konsumencka,
  2. Zaprzestanie działalności a upadłość konsumencka,
  3. Upadłość małżonków.
  4. Plan spłaty wierzycieli (PSW) – rola syndyka, skutki dla wierzycieli.
 8. Krajowy Rejestr Zadłużonych – informatyzacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
  1. KRZ jako centralny rejestr informacji o kontrahentach – skutki prawne zamieszczenia obwieszczenia w rejestrze, zakres informacji gromadzonych w Rejestrze,
  2. KRZ jako narzędzie elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – formalne obowiązki wierzycieli w postępowaniu,
 9. Praktyczne zasady i wymagania dotyczące korzystania z systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych:
  1. Tworzenie konta w systemie KRZ – pełnomocnictwo do założenia konta a pełnomocnictwo do składania pism drogą elektroniczną,
  2. Definiowanie ról i uprawnień w systemie KRZ – administrator, użytkownicy,
  3. Składanie pism procesowych za pośrednictwem systemu KRZ.
 10. Postępowanie restrukturyzacyjne:
  1. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
 11. Postępowanie o zatwierdzenie układu jako szybka ścieżka na oddłużenie przedsiębiorcy:
  1. Zasady prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu