fbpx

Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych – obowiązki przedsiębiorców w 2024 roku - szkolenie on-line

Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych – obowiązki przedsiębiorców w 2024 roku
CENA
650.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

12 lutego 2024 - 09:00

Koniec

12 lutego 2024 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych – obowiązki przedsiębiorców w 2024 roku

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 650 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Zbliża się termin na przygotowanie i przekazanie  sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Niezłożenie sprawozdania w terminie będzie podlegać karze grzywny.

Na szkoleniu zostanie omówione stosowanie znowelizowanych przepisów przez UOKIK w ramach toczących się postępowań przed tym organem jak również projektowane zmiany w zwalczaniu opóźnień w płatnościach na poziomie UE

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe definicje:

Definicja transakcji handlowej

Pojęcie „transakcji asymetrycznej”

Definicja „dużego przedsiębiorcy”

Obowiązki „dużego przedsiębiorcy”:

Obowiązek informacyjny

Obowiązek sprawozdawczy:

Zakres danych w sprawozdaniu

Terminy składania sprawozdań

Korekta złożonych sprawozdań

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych:

Terminy w transakcjach B2B

Terminy w transakcjach biznes – sektor publiczny

Niedopuszczalne postanowienia w umowach między przedsiębiorcami – konsekwencje prawne

Zasady naliczania odsetek:

Czym są odsetki w transakcjach handlowych

Komu przysługują odsetki

Zasady i wysokość naliczania odsetek

Transakcje B2B,

Transakcje biznes – sektor publiczny

Skutki braku zapłaty w terminie

Regulacje dotyczące rekompensaty za opóźnienie w terminie zapłaty

Brak zapłaty w terminie jako czyn nieuczciwej konkurencji:

Uprawnienia Prezesa UOKiK

Zasady prowadzenia postępowania przez UOKiK:

Postępowania administracyjne tzw. wystąpienia miękkie

Kary dla podmiotów niepłacących w terminie

Omówienie postępowań prowadzonych przez UOKIK w 2023 roku:

Postępowania administracyjne

Działania podejmowane przez UOKIK w ramach wystąpień miękkich

Przedawnienie roszczeń:

Ustalenie początku biegu terminu przedawnienia

Okresy przedawnienia roszczeń między przedsiębiorcami:

Przedawnienie należności głównej

Przedawnienie odsetek

Przedawnienie uprawnienia do żądania, że termin zapłaty był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela

Projektowane zmiany w zwalczaniu opóźnień w płatnościach na poziomie UE – Projekt Rozporządzenia UE w sprawie opóźnień w płatnościach.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu