fbpx

Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych - szkolenie on-line

Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

25 października 2021 - 10:00

Koniec

25 października 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Zatory płatnicze – przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Przedstawienie ogólnych założeń nowelizacji:
– Pojęcie „transakcji asymetrycznej”,
– Definicja dużego przedsiębiorcy.
Obowiązki „dużego przedsiębiorcy”:
– Obowiązek informacyjny,
– Obowiązek sprawozdawczy.

Nowe regulacje dotyczące rekompensaty za opóźnienie w terminie zapłaty.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych:
– Niedopuszczalne postanowienia w umowach między przedsiębiorcami
– sankcja w postaci nieważności zapisów umowy,
– Terminy w transakcjach B2B,
– Terminy w transakcjach biznes – sektor publiczny,
– Zasady naliczania odsetek – transakcje B2B, transakcje biznes – sektor
publiczny.

Regulacje dotyczące instytucji sektora finansów publicznych:
– Odstąpienie od naliczania rekompensaty,
– Skrócenie terminów zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest
podmiot publiczny.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego:
– Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
– Postępowanie zabezpieczające.
Skutki braku zapłaty w terminie:
– Na gruncie podatku dochodowego – PIT, CIT:
• Zasady zmniejszania podstawy opodatkowania po stronie
wierzyciela,
• Zasady zwiększania podstawy opodatkowania po stronie
dłużnika,
• Ogólne warunki uprawniające do skorzystania z ulgi na złe
długi w podatku dochodowym.
– Na gruncie podatku VAT,

Brak zapłaty w terminie jako czyn nieuczciwej konkurencji:
– Nowe zadania i uprawnienia Prezesa UOKiK,
– Zasady prowadzenia postępowania przez UOKiK,
– Kary dla podmiotów niepłacących w terminie.
Sprzedaż wierzytelności.

Przedawnienie roszczeń – modyfikacje w stosunku do ogólnych zasad
przedawniania roszczeń:
– Zmiany w zasadach ustalania początku biegu terminu przedawnienia,
– Okresy przedawnienia roszczeń między przedsiębiorcami,
– Zmiany w zasadach przedawniania odsetek.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu