fbpx

Doskonały Excel - skuteczne narzędzie do pracy w firmie - szkolenie on-line

Doskonały Excel - skuteczne narzędzie do pracy w firmie
CENA
1,290.00 +23% VAT

Początek

9 maja 2024 - 09:00

Koniec

10 maja 2024 - 15:30

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Doskonały Excel – skuteczne narzędzie do pracy w firmie”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 1290 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Pracując na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel nie zawsze wykorzystujemy jego ogromne możliwości analityczne, przetwarzania dużej ilości danych, wspomagania podejmowania decyzji, czy automatyzacji rutynowych czynności.

Organizowany od wielu lat warsztat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczestników i jest bardzo wysoko oceniany zarówno pod względem poziomu merytorycznego jak i  przystępnych technik nauczania. Program warsztatu jest stale modyfikowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku.

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Excel kiedyś i dziś – krótka historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne, Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
 • Typy plików Excela, konwersje plików
 • Optymalna „personalizacja” programu Excel do pracy
 • Spojrzenie na funkcje Excela, kategorie, składanie funkcji (np. INDEKS<->PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE<->ILE.NIEPUSTYCH))
 • Dane zewnętrzne, typy danych, źródła danych, budowanie kwerend, zapisywanie i edycja kwerend, analiza danych zewnętrznych
 • Prezentacje danych, wykresy, wykresy złożone, wykresy przebiegu w czasie
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych w formacie XML)
 • Import i analiza danych  z plików tekstowych do Excela.
 • Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych. Elementy formatowania warunkowego. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych)
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych
 • Zaawansowana analiza danych w tabeli przestawnej, sposoby przedstawiania i analiza danych, pola obliczeniowe, korzystanie  z funkcji WEŹDANETABELI, rola fragmentatora w tabeli przestawnej, wykresy przestawne
 • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie
 • Reguły i zasady postępowania w razie konfliktów między nazwami i innymi elementami dokumentów Excela
 • Tworzenie i stosowanie nazw do zakresów znajdujących się na kilku arkuszach
 • Nazwy dynamiczne, nazwy krzyżowe i ich wykorzystanie w arkuszach obliczeniowych i wykresach
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 • Formuły, formuły zagnieżdżone, formuły tablicowe, stałe liczbowe w tablicach
 • Funkcje macierzowe, przykłady zastosowań
 • Użycie sum warunkowych według różnych kryteriów
 • Tabele danych, analiza danych w tabeli
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 • Narzędzia inspekcji formuł, szacowanie formuł, sprawdzanie błędów, okno czujki
 • Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 • Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver
 • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom
 • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 • Wykorzystanie modułu  Visual Basic  –  Narzędzia z paska
 • Główne elementy okna edytora VBA
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
 • Lokalizacja i dostępność  makra
 • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
 • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)

 • Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie dodatków Excela
 • Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu
 • Konsolidacje danych, opcje konsolidacji, edycja łączy arkuszy
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy
 • Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych, wykresy przebiegu w czasie), „dynamika wykresu w Excelu”

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Dodatkowo, dedykowany warsztat pozwala na dostosowanie czasu trwania szkolenia oraz na indywidualną zmianę programu, zgodnie z potrzebami klienta.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z programem Microsoft Excel).

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu