fbpx

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY - szkolenie on-line

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY
CENA
650.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Początek

11 marca 2024 - 10:00

Koniec

11 marca 2024 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 650 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o podłożach mobbingu, jego identyfikacji i prawnych metodach przeciwdziałania występowania mobbingu. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają odpowiednie i dopuszczalne sposoby reakcji na mobbing.

Niebywałą korzyścią szkolenia jest to, że zostanie dokonana analiza obsługi odpowiednich kanałów zgłoszeń i rozpoznawania nieprawidłowości. Wszystko to pozwoli na stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, w którym nie będzie miejsca na konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań.

Adresatami szkolenia są pracownicy działów kadr oraz działów HR, w tym członkowie komisji etyki czy też komisji przeciwdziałania nadużyciom. Nadto szkolenie jest kierowane do prawników in – house zajmujących się obszarem prawa pracy w organizacji a także managerów, którzy na co dzień zajmują się kierowaniem ludźmi.

  1. Zachowania niepożądane identyfikowane wśród pracowników
  2. Prawna i organizacyjna prewencja przed mobbingiem
  3. Mobbing i jego rodzaje
  4. Mobbing a konflikt – aspekty faktyczne
  5. Dyskryminacja a mobbing
  6. Okoliczności sprzyjające mobbingowi
  7. Podatności funkcji kierowniczych a przeciwdziałanie mobbingowi
  8. Kontrola pracownika przez przełożonego a skłonności mobbingowe
  9. Profile osoby mobbowanej
  10. Potencjalni sprawcy mobbingu
  11. Fazy mobbingu
  12. Obrona przed mobbingiem
  13. Skutki mobbingu
  14. Mobbing a powstała szkoda. Odpowiedzialność pracodawcy
  15. Sposoby przeciwdziałaniami mobbingowi
  16. Procedura antymobbingowa
  17. Postępowanie antymobbingowe
  18. Sygnalista a mobbing – zasady zgłaszania naruszeń i wymogi prawne
  19. Niedyskryminacja w zatrudnieniu
  20. Skutki prawne dyskryminacji w zatrudnieniu z perspektywy pracownika i pracodawcy
  21. Wdrożenie „dyrektywy równościowej” w obszarze zatrudnienia – planowane zmiany w prawie i perspektywy dostosowawcze
  22. Rola pracowników HR w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu